AAARozmiar czcionki
Zmień kontrast

Projekt

 

Opiekun Dzienny jako forma opieki nad dziećmi do lat 3 funkcjonuje w ramach projektu

nr RPKP.08.04.01-04-0013/18

pt.  DZIENNY OPIEKUN
- opieka dla dzieci pracowników
Bydgoskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego

 

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 420 640,68zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ 357 544,57zł  

 

 PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W NOWYM ODZIALE

PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 65a

 

Podstawę prawną Opiekuna Dziennego stanowi:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011 nr 45 poz. 235).